Logo

Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (Trabzon Skup) 3. Proje Yönlendirme Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı altında uygulanan ve 2023 Haziran ayında başlayan Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesinin amaçlarına uygun olarak yürütülmesini takip eden Proje Yönlendirme Komitesi 2 Mayıs 2024 tarihinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde üçüncü kez bir araya gelmiştir.

Toplantı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Gürkan Üçüncü ev sahipliğinde, Sözleşme Makamı adına AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Sayın Burak Aykan, AB Yatırımları Dairesi Başkanı Sayın Dr. Tijen İğci, Sözleşme Yöneticisi Sayın Adem Koç ve Mali Yönetim Biriminden Sayın Emrah Baltacı, Belediyenin ile Yüklenicinin uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Projenin ilerlemesine ilişkin tamamlanan ve devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler, yüklenici TYPSA & Boğaziçi Proje & KAISER Mühendislik konsorsiyumu adına Proje Takım Lideri Sayın Jose Laffond  Yges tarafından sunulmuştur.

Toplantıda proje ilerleyişiyle ilgili sunumunun ardından katılımcılar proje kapsamında planlanan faaliyetleri görüşmüştür.

Fotoğraflar