Logo

Başkanlığımızın Görevleri

 • Avrupa Birliğince ulaştırma altyapısı alanına sağlanan fonların yönetiminden sorumlu Program Otoritesi’nin ilgili görevlerini yerine getirilmesi
 • Yıllık veya çok yıllık Ulaştırma Operasyonel Programlarının hazırlaması
 •  Operasyonel Programın uygulanmasının kalitesini izleme hususunda gerekli dokümanların hazırlanmasını sağlaması; bu suretle Sektörel İzleme Komitesi çalışmalarına rehberlik edilmesi,
 •  Yıllık Sektörel ve Nihai Uygulama Raporlarının hazırlanarak ve ilgili kurumlara sunulması
 •  Ulaştırma Operasyonel Programı çerçevesinde desteklenecek yatırım ve faaliyetlere ilişkin projelerin seçilmesi,
 •  Ulaştırma Operasyonel Programı çerçevesinde desteklenen yatırım ve faaliyetlerin ihalelerinin Avrupa Birliği müktesebatı, uluslararası anlaşmalar ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapılması
 •  Ulaştırma Operasyonel Programı çerçevesinde desteklenen yatırım ve faaliyetlerin sözleşmelerini Avrupa Birliği müktesebatı, uluslararası anlaşmalar ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapılması, yürütme, kontrol ve izlemelerinin gerçekleştirilmesi,
 •  Ulaştırma Operasyonel Programı çerçevesinde desteklenen projelerin ödemelerinin yapılarak, muhasebe kayıtlarının tutulması,
 •  Operasyonların finansman için seçilmesini ve programlara uygulanabilir kriter ve yöntemlere uygun olarak onaylanmış olmasını ve bunların topluluk mevzuatına ve ulusal mevzuata uygunluğunun sağlanması,
 •  Uygun bir denetim izi temini için tüm dokümanların muhafazası hakkında kurallar konulması,
 •  İhale ve hibe prosedürlerini, takip eden sözleşmeleri, nihai faydalanıcılara yapılacak ödemeleri ve gerekli durumlarda yapılan ödemelerin geri alınmasının düzenlenmesi,
 •  Sürdürülen Operasyonların uygulanmasına dâhil olan bütün birimlerin ayrı bir muhasebe sistemi veya ayrı bir muhasebe kodlamasının bulundurulması,
 •  Ulusal Fona ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi’ne, harcamaya ilişkin yürütülen usullere ve doğrulamalara ilişkin her türlü gerekli bilginin sağlanması,
 •  Raporlama ve bilgi sistemini kurularak, sürdürülebilirliğinin ve güncelliğinin sağlanması,
 •  Beyan edilen harcamaların ilgili kurallara uygunluğunu, ürünlerin veya hizmetlerin onay kararına uygun olarak teslim edildiğini ve nihai faydalanıcılar tarafından yapılan ödeme taleplerinin doğru olduğunu sağlamak için doğrulamalar yapılması,
 •  Usulsüzlük raporlamasının yapılması,
 •  Tanıtım ve görünürlük gerekliliklerine uyulmasının sağlanması,
 •  Komisyon tarafından yetki devrini takiben akreditasyon kriterinin yerine getirilmesinin sağlanması,
 • Birim faaliyet raporlarının hazırlanmasına
ilişkin görevleri ve sorumlulukları yerine getirmektedir.