Logo

Başkanımız

Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanı Dr. Tijen İĞCİ

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2002 yılında Bölüm ve Fakülte Birincisi olarak mezun oldu. Yüksek lisans derecesini, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “İklim Değişikliği Politikalarının Avrupa Birliği ve Türkiye'de Sanayi Sektörüne Olası Etkileri: Maliyetler ve Rekabet Edebilirlik Bakımından Değerlendirme” başlıklı teziyle 2015 yılında aldı. Doktorasını, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı’nda “İklim Etiği, Sürdürülebilirlik ve Havacılık” üzerine teziyle 2022 yılında tamamladı.

2003-2006 yılları arasında Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nde Raportör Yardımcısı olarak görev yaptı. 2006-2011 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda Avrupa Birliği Uzmanı olarak Bakanlık İklim Değişikliği Çalışma Grubu koordinatörlüğünün yanı sıra AB Çevre faslı ve iklim değişikliği konularının koordinasyonunu yürüttü ve Bakanlığı temsilen BM iklim değişikliği müzakerelerine katılım sağladı. 2011 yılında göreve başladığı Avrupa Birliği Bakanlığı’nda Avrupa Birliği İşleri Uzmanı olarak, 2016 yılına kadar Mali İş birliği Başkanlığı’nda Avrupa Birliği-Türkiye mali iş birliği çerçevesinde AB-Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 2. Bileşeninin (Sınır Ötesi İşbirliğinin) ve Çok Yararlanıcılı Programın koordinasyonunu yürüttü. Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş birliği Programı projelerinin izlenmesinde ve AB tarafından fonlanan muhtelif hibe programları (Sivil Toplum Diyaloğu-IV Çevre Hibe Programı ve Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İş birliği Programı) kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirilmesinde yer aldı. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı olarak yapılanan kurumda, Temmuz 2022’ye kadar Sektörel Politikalar Daire Başkanlığı’nda Türkiye-AB mali iş birliği kapsamında “14. Taşımacılık Politikası” faslında “Havayolu Taşımacılığı” ve “Denizyolu Taşımacılığı” alt sektörleri ile “27. Çevre ve İklim Değişikliği” faslında “İklim Değişikliği”, “Atık Yönetimi” ve “Doğa Koruma” alt sektörlerinde uygulanan projelerin koordinasyonunu yürüttü.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen ve iklim değişikliği alanında dergilerde yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunan İğci, 1979 Trabzon doğumlu olup, evli ve bir çocuk annesidir.