AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI RANDEVU KURALLARI - Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı
Logo

AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI RANDEVU KURALLARI

Aşağıdaki kurallar randevu talebinde bulunan özel/yerel/yabancı kişilikler için uygulanacaktır:
  1. Doğrudan Başkan’a telefon etmek suretiyle yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  2. Tüm talepler idari asistana (sekretaryaya) iletilecektir.
  3. Randevu talebinde bulunanlar, ziyaretlerinin amaçlarını ve konuları belirtecektir. Belirli bir konuya bağlı olmaksızın yapılacak başvurular veya “projeler hakkında bilgi almak” gibi geniş çerçeveli başvurular kabul edilmeyecektir.
  4. Randevu talebinde bulunanlar yalnızca kendi adlarına talepte bulunabilecektir, başkaları adına görüşme talep edilemeyecektir. Grup halinde yapılacak başvurularda her katılımcının ismi belirtilecektir.
  5. Uygun randevu saati ve süresi, randevu talebinde bulunanlara idari asistan (sekretarya) tarafından bildirilecektir.
  6. Randevu talepleri, talep edilen randevu zamanından en az üç gün önce yapılacaktır.
  7. Başkan, verilen randevuları iptal etme veya erteleme hakkına sahiptir.
  8. Kısa listeye alınan veya önceden belirlenen başvuru sahipleri veya onların temsilcileri Başkan’ı ziyaret edemeyecektir. (Bu husus ABYD Başkanlığı çalışanları için de geçerlidir.) Bu kişiler niyetlerini anlaşılır biçimde açıklamakla yükümlüdür. Aksi takdirde randevu talepleri derhal reddedilecektir.
  9. İhale ilanı veya ön duyurusu yayımlanan ihaleler için yapılan randevu talepleri kabul edilmeyecektir. (Bu husus ABYD Başkanlığı çalışanları için de geçerlidir.) Başvuru sahipleri randevu taleplerinin amaçlarını açıklamakla yükümlüdür. Aksi takdirde randevu talepleri derhal reddedilecektir.
  10. Değerlendirme süreci devam eden ihaleler hakkında yapılacak randevu başvuruları kabul edilmeyecektir.