Logo

“IPA II (2014-2020) Döneminde Ulaştırma Program Otoritesi ve Nihai Faydalanıcıların Güçlendirilmesi” Projesi , 6. Yönlendirme Komite Toplantısı Gerçekleştirildi

“IPA II (2014-2020) Döneminde Ulaştırma Program Otoritesi ve Nihai Faydalanıcıların Güçlendirilmesi” Projesi Yönlendirme Komitesinin altıncı toplantısı 5 Ekim 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantıya AB Yatırımları Daire Başkanımız Dr. Tijen İĞCİ, AB Türkiye Delegasyonu Ulaştırma Politikası ve İklim Değişikliği Ekip Koordinatörü Göktuğ KARA, birim sorumluları, sözleşme yöneticisi ve teknik destek projemizin anahtar uzmanları ile proje asistanları katıldı.

Başkanımız Dr. Tijen İĞCİ’nin açılış konuşmasını takibenTeknik Destek Projesinin Takım Lideri Tatjana ARSOVA Ocak 2022-Haziran 2022  dönemde projede kaydedilen ilerlemeye ilişkin bilgi verdi  İhale ve Proje Yönetim Kilit Uzmanı Igor BURAZİN’in sunumunun ardından İletişim ve Görünürlük Kilit Uzmanı Işın GÜREL görünürlük ve tanıtım faaliyetleri başlığı altında gerçekleştirilen çalışmaları sundu. IPA III. dönemiyle ilgili görüşlerin aktarıldığı toplantıda gelecek döneme ilişkin yol haritası ele alındı.

Toplantı projenin daha etkin olabilmesi için neler yapılması gerektiğine ilişkin önerilerle  başarıyla tamamlandı.