Logo

Denetim Misyonu için Türkiye'de Bulunan Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü (DG NEAR) Yetkilileri Bakanlığımızı Ziyaret Etti

Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü (DG NEAR) yetkilileri, AB Türkiye Delegasyonunun yürüttüğü programlama, izleme, uygulama, iç prosedürler, paydaşlarla ilişkiler gibi faaliyetleri denetlemek amacıyla 23-27 Ekim 2023 tarihlerinde bir süpervizyon (denetim) misyonu düzenlemiştir. Bu çerçevede, USOP'un daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve mevcut sorunların çözümüne ilişkin fikir alışverişinde bulunmak amacıyla 27 Ekim 2023 tarihinde Bakanlığımızda bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ve Program Otoritesi Başkanı Sayın Burak Aykan ve AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Bölüm Başkanı Odoardo Como’nun eş başkanlık ettiği toplantıya Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığından Daire Başkanı Sayın Dr. Tijen İğci ve ilgili birimlerin sorumluları ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yetkilileri katılmıştır.

Fotoğraflar