Logo

AB Yatırımları Dairesi Başkanı Sayın Dr. Tijen İĞCİ Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Derneği Orta Doğu/Kuzey Afrika Bölgesel Konferansı’na Konuşmacı Olarak Katılmıştır

AB Yatırımları Dairesi Başkanı Dr. Tijen İĞCİ, 23-24 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Derneği (DRBF) Orta Doğu/Kuzey Afrika (MENA) Bölgesel Konferansı’nda “İşverenlerin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Tecrübeleri” oturumunda konuşmacı olarak yer almıştır. Sayın Erhan ÖZTÜRK’ün moderatörlüğü ile gerçekleştirilen oturumda, Dr. Tijen İĞCİ’nin yanı sıra AYGM Genel Müdürü Sayın Dr. Yalçın EYİGÜN ile İstanbul Valiliği- İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü Sayın Kazım Gökhan ELGİN konuşmacı olarak katılmıştır.

Dr. Tijen İĞCİ, AB Yatırımları Dairesi Başkanlığınca yürütülen projelerde elde edilen deneyimler ışığında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu uygulamasına değinmiş; Uyuşmazlık Çözüm Kurulları ya da burada görev alan hakemlerin üzerinde denetim ve gözetim misyonunu yerine getiren bir yapı olmadığından, mevcut koşullarda uyuşmazlıkların tarafı olarak ne İdarelerin ne de Yüklenicilerin hakemlerin bağımsızlığı, tarafsızlığı ve etik ilkelere uymalarına ilişkin tereddütlerin giderilmesini sağlayacak bir mekanizma bulunduğunu ifade etmiştir.

Sn. İĞCİ, Uyuşmazlık Çözüm Kurullarının kamu idareleri nezdinde güvenilir bir itibarı olması için hakemlerin bağımsızlığını, tarafsızlığını ve uzmanlığını temin edecek iç kontrollere ve önceden belirlenmiş, genel kabul görmüş bağlayıcı etik ilkelere sahip olmasının ve hakemlerin bu ilkelere uygun olarak hareket ettiğinin daha yüksek bir otorite tarafından sürekli olarak denetlenmesinin gerekli olduğunu vurgulayarak, bu çerçevede uygulamada karşılaşılan sorunları detaylı olarak anlatmıştır.