Logo

Alternatif Yakıtlar, Havacılık ve Denizcilik Konulu Odak Grup Toplantısı Bakanlığımız Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

AB Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen “Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Fonu Artı için Proje Havuzu Oluşturma ve Teknik Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında IPA-III dönemi çalışmalarına destek olmak üzere ilgili sektörlerdeki uzmanların bir araya geldiği Odak Grup Toplantıları düzenlenmektedir.

Bu çerçevede, Alternatif Yakıtlar, Havacılık ve Denizcilik sektörlerini içeren Odak Grup Toplantısı 14 Temmuz 2023 tarihinde Bakanlığımız ev sahipliğinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilmiştir.

Çevrimiçi katılımın da mümkün olduğu toplantıya alternatif yakıtlar, havacılık ve denizcilik alanında görevli kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katılım sağlamıştır.

Fotoğraflar