“Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün Desteklenmesi Teknik Destek Projesi” Kapanış Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi - - Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı
Logo

“Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün Desteklenmesi Teknik Destek Projesi” Kapanış Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi

Demiryolu sektöründe serbestleşme sürecine paralel olarak AB müktesebatı ile etkili uyum için emniyet, karşılıklı işletilebilirlik ve düzenleyici fonksiyonlar konusunda idari kapasiteyi güçlendirmeyi amaçlayan “UHDGM’nin Desteklenmesi Projesi” sona erdi. Bu amaç doğrultusunda, sektörde rekabet koşullarını iyileştirerek çevreye en az olumsuz etkiyle ekonomik, hızlı, emniyetli ve kaliteli demiryolu ulaşım hizmetlerini sağlayan proje kapsamında pek çok aktivite düzenlendi, kırktan fazla yasal ve teknik belge hazırlandı. 

Tüm bu çalışmaların kamuoyuna aktarıldığı projenin kapanış toplantısı 15 Eylül 2022 günü, Ankara JW Marriott Hotel’de gerçekleştirildi. Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde yapılan toplantının açılış konuşmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan, Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürü Murat Baştor, ve AB Türkiye Delegasyonu Ulaştırma Sektör Yöneticisi Göktuğ Kara tarafından yapıldı.  Toplantıda Proje Ekip Lideri Tibet Seyhan da proje çıktılarını anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Proje süresince 40’tan fazla teknik ve yasal belge hazırlandı.

Yapılan çalışmalarla sektörün AB ile uyumlu yasal çerçevesini oluşturacak Demiryolu Kanun Taslağı ve tespit edilen boşlukları giderecek şekilde 7 teknik yönetmelik taslağı hazırlandı. Bunların dışında AB’nin güncel uygulamalarını dikkate alan 17 kılavuz/kontrol listesi baştan hazırlandı veya yenilendi, AB ile farklılıkları ortaya çıkarmak amacıyla, 5 En İyi Uygulama Kılavuzu, 13 yasal boşluk analizi veya strateji raporu hazırlandı.

Proje kapsamında pek çok aktivite gerçekleştirildi. 

Demiryolu altyapı ve tren işletmecilerine yönelik olarak 1 uygunluk değerlendirmesi ile 3 denetleme faaliyeti UHDGM personeli ve proje uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi, 11 eğitim organizasyonunda 200’den fazla katılımcıya çeşitli konularda eğitim verildi, 200’den fazla katılımcı ile 2 çalıştay düzenlendi ve AB üye ülkelerine 6 çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

Tüm bu çalışmalar sonucunda ülkemizdeki demiryolu sektörü ve mevzuatının AB ile uyumu alanında önemli bir ilerleme kaydedildi. Önümüzdeki dönemde, taslak çalışmaların son haline getirilerek yayımlanması ile ulaşım alanında ülkemizin demiryolu sektöründe bölgesel ve uluslararası çapta öneminin büyük ölçüde artması, Avrupa ve Asya arasında demiryolu taşımacılığındaki konumunun daha da güçlenmesi öngörülmektedir.

Proje Hakkında

AB-Türkiye Mali İş Birliği IPA II dönemi, Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı kapsamında "Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün Demiryolu Emniyeti ve Düzenleme İşlevlerinin Desteklenmesine Yönelik Teknik Yardım Projesi" 04.08.2020 tarihinde başlamış olup, 04.11.2022 tarihinde sona erecektir. Toplam bütçesi, yaklaşık 2 milyon 265 bin avro olan, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Yatırımları Dairesi (ABDGM)’nin sözleşme makamı olduğu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmiş ve Piri Group liderliğindeki konsorsiyumun teknik desteği ile yürütülmüştür. 

Fotoğraflar