Logo

“Türkiye’de Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi için KGM’nin Kapasitesinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi” Proje Yönlendirme Komitesi 9’uncu Toplantısı 14 Eylül 2023 Tarihinde Gerçekleştirildi

Türkiye-AB mali iş birliği kapsamında, Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı altında finanse edilen, Karayolları Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Nihai Faydalanıcısı olduğu, Türkiye’de Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi için KGM’nin Kapasitesinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesinin 14 Eylül 2023 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen 9. Yönlendirme Komitesi Toplantısına, n Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü,Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonudiğer ilgili birimlerin temsilcileri katılmıştır.


Toplantıda, proje faaliyetlerinin son durumu ve gelişmeleri, tamamlanan proje faaliyetleri, alınan çıktılar, gelecek dönem faaliyet planlamaları ve kaynak kullanımı gibi konular görüşülmüştür.

Fotoğraflar