Logo

SKUp Türkiye Projesi Kapsamında ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Öncülüğünde SKUp Türkiye Ağı Kuruldu

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşme makamı ve Türkiye Belediyeler Birliğinin nihai faydalanıcısı olduğu “Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Avrupa Birliği Desteği Projesi”, SKUP Türkiye kapsamında, Türkiye'de şehirlerin sürdürülebilir kentsel hareketlilik planları olan SKUp'ları bir araya getirecek SKUP Türkiye Çalışma Ağı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hayata geçirilmiştir.

Fosil yakıtlara dayalı kentsel ulaşım politikalarının terk edilerek; çevreci, sürdürülebilir bireysel ve toplu ulaşımı ön plana çıkaran Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlaması (SKUp) kapsamındaki kentler TBB tarafından “SKUP Türkiye Ağı” ile birbirine bağlanmıştır. İlk toplantısı Ankara'da gerçekleştirilen bu ulusal SKUp ağı altı ayda bir, yüz yüze ve hibrit olarak toplanacaktır.

Ankara, Kocaeli, Trabzon, İzmir, İstanbul, Konya, Gaziantep, Düzce gibi ülke genelinde SKUp projesi dahilindeki kentler başta olmak üzere birçok kenti içine alan SKUP Türkiye Ağı, SKUP’ları hazırlayan veya hazırlayacak olan şehirlerdeki ulaşım uzmanlarını sürdürülebilir kentsel hareketlilik bilinci ile bir araya getirerek, karşılıklı öğrenmeyi, deneyim ve en iyi uygulamaları paylaşmayı kolaylaştırmayı böylece SKUp’ları yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.