Logo

Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Avrupa Birliği Desteği (SKUp Türkiye) Projesi Kapsamında Durum Analizi Çalıştayı Düzenlendi

SKUP Türkiye Projesi kapsamında belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ve STK’lar arası iş birliği ve diyaloğu teşvik eden "Durum Analizi Çalıştayı" 1-3 Ağustos 2023 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda, Türkiye'de sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda karşılaşılan sorunların tespiti yapılmış ve ortak vizyon geliştirme oturumları düzenlenmiştir.  Sonrasında yasal ve kurumsal düzenlemelerin yanı sıra politika önerileri de oluşturularak sürdürülebilir kentsel hareketliliğe yönelik Yeşil ve Beyaz Politika Kitabı geliştirme sürecine katkı sağlanmıştır. 

Fotoğraflar