Logo

SKUP Türkiye Projesi Etkinliklerine Devam Ediyor! Yeşil ve Beyaz Politika kitapları için geri sayım başladı!

USOP’un önemli projelerinden biri olan “Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Avrupa Birliği Desteği Projesi” (SKUP Türkiye) Mart 2024’teki çalışmalarına, paydaş sayısını her geçen gün artırmak üzere yürüttüğü iletişim faaliyetlerinin yanı sıra; kapasite geliştirmeye ve politika diyaloğu kurmaya yönelik önemli kurumsal etkinliklerini gerçekleştirerek devam etmiştir.

Bu kurumsal etkinliklerin ilki, 6-7 Mart 2024 tarihlerinde, büyükşehir belediyeleri ve devlet kurumlarından 34 katılımcı ile Ankara’da düzenlenen SKUP Türkiye 2. Yüz Yüze Eğitimi olmuştur. Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlaması ve Dirençli Şehirler – 2” başlıklı eğitimin ilk gününde SKUp geliştirmeye dair bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamaya ve veri toplama, analiz, izleme ve ulaşım modellemesi gibi konulara odaklanılmıştır. İkinci günde ise, planlamadan SKUp uygulamalarına geçiş süreçleri vurgulanmış ve ulusal destek, yönetişim, finansman gibi kritik unsurlar ele alınmıştır.

13 Mart 2024 tarihinde ise, projenin paydaş kurumlarından temsilcilerin katılımıyla, SKUP Türkiye 2. Politika Diyaloğu Etkinliği gerçekleştirilmiştir. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ulaştırma Politikası ve İklim Değişikliği Ekip Koordinatörü Dr. Göktuğ Kara’nın açılış konuşmalarının ardından, proje uzmanları projenin ana çıktılarından olan Yeşil ve Beyaz Politika Kitaplarına dair sunumlarını yapmışlardır. Sunumlar aracılığıyla, proje paydaşları Yeşil Politika Kitabı’nın içeriği, Yeşil Politika Kitabı’ndan Beyaz Politika Kitabı’na geçiş süreci ve Beyaz Politika Kitabı geliştirme süreçlerine dair bilgilendirilmiştir. Paydaşlardan Yeşil Politika Kitabı’na dair yorum ve görüşler alınmış, ilerleyen sürecin seyrine ve Politika Kitaplarının içeriklerine dair istişarede bulunulmuştur.

Yine 13 Mart 2024’te, 2. Politika Diyaloğu Etkinliği’ni takiben, SKUP Türkiye 7. Görev Gücü Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İLBANK’tan temsilcilerle bir araya gelinen toplantının odak noktası Beyaz Politika Kitabı süreci ve atılacak adımlar olmuştur.

SKUP Türkiye projesinin 14. Çevrimiçi Eğitimi ise 27 Mart 2024 tarihinde, 11:00-16:00 saatleri arasında düzenlenmiştir. 129 katılımcıyla gerçekleştirilen eğitimin başlığı “Dirençli Kentsel Hareketlilik Planlaması, 3. Kısım” olmuştur. Proje uzmanlarından Marko Stančec’in moderatörlüğünde, yerli ve yabancı uzmanların katılımıyla yapılan eğitimde, akıllı ve dirençli şehirlerde araç erişimi düzenlemeleri; sürdürülebilir kentsel hareketlilik sistemleri ve kesişimler, Akıllı Ulaşım Sistemlerinin (AUS) sürdürülebilir ve dirençli kentsel hareketlilik planlama süreçlerindeki rolü gibi konulara değinilmiştir.

Fotoğraflar