Logo

SKUp Türkiye Gönüllüleri İş Dünyası ile Bir Araya Geldi! Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ‘Kalıcı Projeler’ kategorisinde yer alacak projelerin ortaklıkları şekillendi!

Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı (USOP) altında uygulanan “Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Avrupa Birliği Desteği Projesi” (SKUp Türkiye) kapsamında daha etkin ve sürdürülebilir iletişim için yürütülen bir uygulama olan SKUp Türkiye Gönüllüleri’nin üçüncü toplantısı 24 Nisan 2024’te çevrimiçi olarak gerçekleşmiştir. İş Dünyasından temsilciler, üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları toplantıya katılım sağlamıştır.

Türkiye Belediyeler Birliği, Proje ve Finansman Müdürü Ertuğrul Şafak, açılış konuşmasında SKUp Türkiye gönüllülerinin paydaşları arasında sinerji yaratmanın ve sürdürülebilir kentsel ulaşımda proje iş birliklerinin önemine değinmiştir.

SKUp Türkiye Projesi İletişim Anahtar Uzmanı ve toplantının moderatörü Ayşe Sarp Gür, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın “Paylaşımlı Kamusal Alanlar” teması belirlendikten sonra projenin yenilenen iletişim yaklaşımı kapsamında, “Şehri Birlikte Yaşa” sloganıyla, 2024 yılının sürdürülebilir kentsel ulaşım araçlarının “Kullanım” yılı olarak ilan edilmesini hatırlatmıştır ve toplantıların temel amacının, paydaşlar aracılığıyla vatandaşların bu araçları kullanımını artırmaya yönelik kolay uygulanabilecek projeleri hayata geçirmek olduğunu vurgulamıştır.

Kavşak Ağı, Bisikletliler Derneği, ENVERÇEVKO sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri sunumlarını gerçekleştirmiş ve SKUp Türkiye gönüllüleri aracılığı ile firmalarla iş birliği yapılabilecek projeler konuşulmuştur.  Toplantının devamında, iş dünyasından temsilciler söz alarak kısaca projelerinden bahsetmişlerdir. Full Charger Elektrikli Şarj İstasyonlarının kurucusu ve E-mobilite Derneği Yön. Krl. Başkanı Osman Atama; sürdürülebilirlik kapsamında elektrifikasyon çalışmalarının önemine değinmiştir.. Borusan Otomotiv İş Mükemmelliği ve E-PMO Birimi temsilcileri, Borusan Otomotiv olarak sürdürülebilir mobilite ve elektrifikasyon alanında toplumsal farkındalığı arttırmak ve kullanıcıların kullanım pratiklerini değiştirmeye yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsetmişlerdir. Hop Teknoloji Kurumsal Gelişim Lideri Barış Arslan ulaşımda elektrikli araç skuterin önemine dikkat çekmiştir. Opet Sürdürülebilirlik Koordinatörü İrem Koçtaş Çalışır ise OPET olarak yeşil enerji ve karbon nötr 2050 hedefleri kapsamında attıkları yenilikçi adımlardan bahsetmiştir.

Toplantıda sürdürülebilir kentsel ulaşımın vatandaşlar tarafından daha fazla tercih edilmesini teşvik etmek amacıyla kolay ve hızlı biçimde üretilebilecek üç proje önerisi üzerinde durulmuştur.  Kavşak Ağı “Fikir Yarışması” projesini ve 2024 yılındaki ana teması “Paylaşımlı Kamusal Alanlar” olarak belirlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bireylerin alanları daha verimli kullanmasını teşvik edecek Hackathon projesini ve bu projelerin süreçlerinin tasarımını anlatmıştır. 

ENVERÇEVKO Derneği Başkanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Feridun Ekmekçi, “Bike 2 University” projesine dair sunumunu gerçekleştirmiştir ve sürdürülebilir kentsel ulaşım kapsamında aktif ulaşım modeli olarak bisiklet kullanımının gerekçelerinden bahsetmiştir.

Türkiye Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz “İş Yerime Bisikletle Gidiyorum” projesinin sunumunu gerçekleştirmiştir. Kentsel hareketliliğin ulaşım aracı olarak tanımlanan bisikletin kullanılmasının öneminden bahseden Suyabatmaz, sorumlu tüketim biçimleri ile uyumlu bu ulaşım modunun şehir içinde sürüşü iyileştirilmesine yönelik yorumlarını aktarmıştır. Böylece SKUp Türkiye gönüllülerinin ilk gönüllüleri olan STK’lar tarafından geliştirilen üç proje iş dünyası ile potansiyel iş birlikleri için sunulmuştur.

Son olarak, iş dünyası temsilcileri mevcut projeleri geliştirmeye ve yeni projeler üreterek sürdürülebilir mobiliteyi yaygınlaştırmaya gönüllü olduklarını belirtmiştir. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ‘Kalıcı Projeler’ kategorisinde yer alacak projelerin ortaklıkları şekillenmiştir. “SKUp Türkiye gönüllülerinin dördüncü çevrimiçi toplantısının Mayıs ayında kamu kurumlarıyla devam edeceği ve bu toplantıda da mevcut öneriler için iş birliği fırsatları ile yeni proje önerilerinin tartışılacağı bilgisi verilerek toplantı kapatılmıştır.

Fotoğraflar