Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi Açılış Etkinliği ve Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti - - Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı
Logo

Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi Açılış Etkinliği ve Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

Avrupa Birliği tarafından aday ülkelere sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA) 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı altında uygulanan “Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUp Kocaeli)” projesinin açılış etkinliği 28 Eylül tarihinde Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir GÜNDOĞDU, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı  Angel Gutierrez HIDALGO ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Yatırımları Dairemizden Sözleşme Yöneticisi Serdar YILMAZ ve Tanıtım ve Görünürlük Görevlisi Alper KAYA katıldı.

SKUp Koceli projesinin genel hedefi, Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak, rekabetçi, erişilebilir ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi vasıtasıyla ülkemizin ve Kocaeli’nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasını ve Avrupa Birliğine entegrasyonunu kolaylaştırmaktır. İki yıl sürecek SKUp Kocaeli; sürdürülebilir, adil, erişilebilir, entegre ve kapsayıcı bir ulaşım sistemi oluşturmak, otomobil bağımlılığını azaltarak, trafik hacimlerini ve sıkışıklığını azaltmak, yaya ve bisikletli ulaşımın arttırılması gibi insan yaşamının kalitesini artıracak temel ihtiyaçlara odaklanmaktır.

Projenin beklenen sonuçları şunlardır:

 • Kocaeli planlama çerçevesi için Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planının oluşturulması,
 • Paydaşların ve vatandaşların yüksek katılım düzeyinde sürece dahil edilmesi,
 • Planlama uygulamalarının ve yasal durumun analiz edilmesi,
 • Kocaeli’nin hareketlilik durumunun analiz edilmesi,
 • Kocaeli için ortak vizyonun, amaçların ve hedeflerin tanımlanması,
 • Proje kapsamında personel kapasitesinin güçlendirilmesi,
 • Halkın bilinçlendirilmesi için tanıtım ve görünürlük faaliyetleri ile projenin yönetilmesi,
 • Trafik sıkışıklığının azaltılması ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına erişebilme olanağının artırılması,
 • Hava ve gürültü kirliliğinin, sera gazı salınımlarının ve enerji tüketiminin azaltılması,
 • Düşük emisyon bölgelerinin oluşturulması, yönetim politikalarının tanımlanması,
 • Yüksek düzeyde erişilebilirliğin sağlanması,
 • Ulaşımda geçen sürelerin ve koşulların iyileştirilmesi ile vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması.

Fotoğraflar