‘Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşınmasına İlişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi’ Projesinin Kapanış Etkinliği Tüm Tarafların Katılımıyla 18 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da Gerçekleşti! - - Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı
Logo

‘Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşınmasına İlişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi’ Projesinin Kapanış Etkinliği Tüm Tarafların Katılımıyla 18 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da Gerçekleşti!

Bakanlığımız Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün proje sahibi olduğu, Avrupa Birliği tarafından da eş-finansman sağlanan “Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşınmasında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi” projesinin kapanış etkinliği 18 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da düzenlendi. Etkinlik özel sektör dahil tüm tarafların katılımıyla son derece verimli geçti.


Projenin kapanış etkinliğinin açılış konuşması Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ulaştırma Sektör Yöneticisi Sn. Göktuğ Kara, TSE Genel Sekreteri Sn. Aykut Kırbaş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Sn. Murat Baştor tarafından gerçekleştirildi. Sn. Kara konuşmasında AB Türkiye Delegasyonu olarak projenin başarıyla uygulanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sn. Kırbaş konuşmasında Ulaştırma Bakanlığı ile TSE arasında imzalanan protokole değindi ve o günden bugüne geçen sürede projenin gelişiminin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Sn. Baştor ise projede kat edilen yol hakkında detaylı bilgiler verdi. 


Geniş katılımlı konferansta proje yürütücüsü Eptisa Müşavirlik Proje Direktörü Sn. Emre Melek sunumuna “Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşınmasına İlişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi”nin sektöre ve ülke ekonomisine sağlayacağı faydaları sıralayarak başladı. Sn. Melek konuşmasında mevzuat uyumlaştırma ve fayda-maliyet analiz çalışmaları, yol kenarı denetim sisteminin geliştirilmesi ve kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları başlıkları altında projenin üç bileşeni hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Proje kazanımlarını açıkladığı sunumunun son bölümünde verilen eğitimler, saha ziyaretleri, başta fayda-maliyet analizi olmak üzere analiz raporları ve en iyi ülke uygulamalarını tespit etmek için yapılan ziyaretlerle projenin ana hedefi olan bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kurumsal kapasitesinin güçlendirildiğine dikkat çekti.


‘Yurt İçi Bozulabilir Gıda Taşımacılığında ATP Gerekliliklerinin Uygulanmasına Yönelik Fayda-Maliyet Analizi’ başlıklı sunumunda Eptisa uzmanı Ekonomist Sn. Şeyla Ergenekon bozulabilir gıda pazarının büyüklüğü, uygunsuz taşımadan kaynaklanan kayıplar, öngörülen faydalar ve öngörülen maliyetler üzerine rakamsal veriler aktardı. Sn. Ergenekon, 2 Temmuz 2021 tarihli ‘Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımasında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelik’i beş farklı yönüyle detaylandırdı. Kamu idaresi, soğuk zincir taşımacılık sektörü, perakendeciler, üreticiler ve nihai tüketiciye olan etkilerinin, fayda ve maliyetlerinin analizi ile ilgili bilgiler verdi. Bozulabilir gıda maddeleri taşımacılığının iç pazarda düzenlenmesinin, tüm taraflar ve ülke ekonomisi için pek çok fayda sağlayacağını belirten Sn. Ergenekon, özellikle kamu sağlığı açısından bakıldığında yeni yönetmeliğin faydalarının maliyetini fazlasıyla karşıladığına ve uygulanması gerekliliğine işaret etti.


Eptisa’dan ATP Uzmanı Sn. Emrah Deniz yaptığı sunumda sektörel ATP anlaşması uygulamalarını ve özellikle yaş meyve sebze olmak üzere ATP anlaşması dışı uygulamalar konusundaki bilgileri aktardı. Dondurulmuş ve soğutulmuş gıdaların frigorifik araçlarla taşınması, ‘Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelik’ ile ATP anlaşmasını uygulayan diğer devletlerdeki uygulamaları değerlendirdi. Ayrıca herhangi bir zorunluluk olmamasına rağmen taşımacılardan ATP uygunluk belgesi talep eden diğer sektörleri vurguladığı sunumunda ülkemizin yaş meyve sebze üretiminde Çin, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletlerinden sonra dördüncü sırada olduğunu belirtti. Yaş meyve sebzelerin tarladan sofraya yolculuğunda soğuk zincir taşımanın öneminin altını çizen Sn. Deniz, gıda israfı ve gıda kayıplarının önemli ölçüde azaltılacağına dikkat çekti.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra TSE, Tarım Bakanlığı, UND, Treder, FAO ve özel sektör dahil ilgili tüm tarafların bir araya geldiği etkinliğin kapanış konuşmasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Sn. Murat Korçak gerçekleştirdi. Projenin ülke ekonomisine, halk sağlığına ve israfın azaltılmasına sağlayacağı faydalara işaret eden Sn. Korçak, önce pandemi ve sonrasında da dünya gündemine oturan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sekteye uğrayan etaplarına rağmen projenin başarıyla yürütülmesinden duyduğu memnuniyeti aktardı ve katkı sağlayan tüm taraflara teşekkür etti. 


Fotoğraflar