Logo

Kocaeli SKUp Kapsamında, Eylem Planı’na katkı sunmak amacıyla paydaşlar bir araya geldi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı altında uygulanan Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında; birçok farklı kurum, kuruluş ve STK temsilcilerinin bir araya geldiği “Eylem Planı Çalıştayı”, 24 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşti. 93 paydaşın katılımı ile gerçekleşen çalıştayın açılışı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Şube Müdürü Cüneyt Çetintaş’ın konuşması ile gerçekleşti. Proje koordinatörü Melike Sarım Boynuyoğun tarafından Kocaeli SKUp süreci ile ilgili yapılan genel bir sunumun ardından; iletişim ve görünürlük uzmanı Murat Çağatay çalıştay metodolojisini aktardı.

Sunum sonrasında paydaşlar, her biri farklı konu başlığına ait olan masalara rastgele bir şekilde dağıldı. Bu masalarda moderatörler eşliğinde, uzmanlar tarafından geliştirilen tedbirler tartışıldı ve bu tedbirlere yönelik eylem önerileri analiz edilerek yeni öneriler geliştirildi. Oturuma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Sayın Ali Bilgi de katılarak paydaşlarla fikir alışverişinde bulundu. Ardından, paydaşlar masalara ilgi alanlarına göre tekrar dağıldı ve geliştirilen öneriler değerlendirilerek eksik görülen öneriler listeye eklendi. Üçüncü oturumda ise paydaşlar tarafından listelenen öneriler, her bir paydaşın oyuyla öncelik değerlendirmesine tabii tutuldu.

Son olarak, masalarda geliştirilen öneriler ve tartışılan konular her bir masa temsilcisi tarafından salona sunularak görüş birliği sağlandı. Yapıcı ve verimli tartışmalar eşliğinde gerçekleşen çalıştayda paydaşlar, fikirlerini proje ekibine ileterek Kocaeli’nin geleceği için büyük katkı sağladı. Çalıştayın kapanışı Cüneyt Çetintaş, Melike Sarım Boynuyoğun ve Murat Çağatay’ın teşekkür konuşması ile yapıldı.

İlerleyen süreçte tüm öneriler ve önceliklendirmeler analiz edilerek Kocaeli SKUp Eylem Planı belgesinde kullanılmak üzere değerlendirilecek.

Fotoğraflar