Logo

IPA Uygulama Birimleri Deneyim Paylaşım Çalışma Grubu Stratejisi imzalandı

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA), ülkemizin AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması hedefleri çerçevesinde yürütülmektedir. IPA ile ulaştırma, çevre, sanayi gibi farklı sektörel alanlarda projeler yürütülmektedir. Bu da her bir sektörde sektöre özel deneyimlerin oluşmasını sağlamaktadır. MFİB bu çerçevede IPA uygulama birimlerinin deneyimlerini paylaşacağı bir yapı oluşturmak üzere IPA Uygulama Birimleri Deneyim Paylaşım Çalışma Grubunu kurmuştur.

Çalışma Grubunun ilk toplantısı 6 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmiş ve katılımcıların görüşleri alınarak çalışma grubu stratejisinin ana hatları ortaya koyulmuştur.

MFİB ev sahipliğinde 13 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenen toplantıya MFİB Başkanı Barbaros Murat Köse, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Yatırımları Dairesi Başkanı Dr. Tijen İğci,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Ersoy Günay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanı Doç. Dr. İ. Raci Bayer, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Ofisi Başkanı Ali Doğan ve AB Başkanlığı temsilcsi katılım sağlamıştır. Toplantı Sn. Köse’nin açılış konuşmasının ardından tüm IPA Program Otoriteleri ve UYG Ofisinin temsilcilerinin konuşmalarıyla devam etmiştir. Çalışma Grubunun faaliyetlerine ilişkin sunumun ardından Strateji Belgesi imza töreni gerçekleşmiştir.

İmzalanan Strateji Belgesinde IPA işleyişinde karşılaşılan sorunlar, hedefler, çalışma metodolojisi, rol ve sorumluluklar ele alınmaktadır. Strateji Belgesi kapsamında çalışma grubu, IPA uygulama birimleri arasında deneyim paylaşımını teşvik etmeye ve en iyi uygulamaları yaymaya devam ederek IPA fonlarının etkin yönetimi için bilgi ve becerileri geliştirmeye ve sektörel bazda IPA programlarının uygulanmasını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütecektir.

Fotoğraflar