Logo

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi İzleme Kurulunun 6. Toplantısı Gerçekleştirildi

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Kapıkule-Çerkezköy (ÇE-KA), Çerkezköy-Ispartakule ve Ispartakule-Halkalı olarak üç kısma ayrılmıştır. İzleme kurulu toplantılarının amacı bu üç kısımda yürütülen projelerin ve hattın Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantısı işinin uygulama sürecini izlemek ve varsa problemli hususlara çözüm aramaktır. İzleme kurulu üyeleri bu projelerden sorumlu olan kurumlardan oluşmaktadır. Dişişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’nin gözlemci olarak yer aldığı kurulun üyeleri Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD), Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve ÇE-KA projesini yürüten Program Otoritesi olarak Bakanlığımız AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’dür.

Kurul, 6. toplantısını 16 Mayıs 2024’de çevrimiçi ortamda düzenlenmiştir.

Toplantı, Bakanlığımız AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Yatırımları Dairesi Başkanı Sn. Dr. Tijen İğci ve Avrupa Komisyonu Birim Başkanı Vekili Sn. Katarzyna Marzec ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Sn.Virve Vimpari‘nin eş-başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda proje sahibi kurumlar olan TCDD ve AYGM tarafından Kapıkule-Çerkezköy, Çerkezköy-Ispartakule, Ispartakule-Halkalı kesimleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü Bağlantısı projelerinin son durumuna ilişkin sunumlar yapılmıştır.

Bir önceki İzleme Kurulu Toplantısından bu yana Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesinin uygulama süreci hakkında Kurul üyelerine bilgi verilmiştirdi.