Logo

Proje Teklif Çağrısı kalite ve teknik kontrolleri tamamlanmıştır.

Türkiye İçin Ulaştırma Çok-Yıllı Eylem Programı (MAAP-T) dâhilinde Eylem-3 Erişilebilir ve Kapsayıcı Ulaştırma eylem alanı için 81 İl Belediyesine hitaben açılan Proje Teklif Çağrısının kalite ve teknik kriterlere göre değerlendirme tamamlanmıştır.

Çağrı rehberi “4. Evaluation and Selection Process (4. Değerlendirme ve Seçim Süreci)” Bölümünde yer alan Risk ve Sürdürülebilirlik Kriterleri için puan eşiği yapım bileşeni ağırlıklı projeler için 18’den 10’a düşürülmüştür. Hizmet bileşeni ağırlıklı projeler için puan eşik değeri 18 olarak kalmıştır.

Değerlendirme sonucunda iş birliği gerçekleştirilecek Belediyeler ile resmi yazı ile temasa geçilecektir.