Logo

Proje Teklif Çağrısı idari ve uygunluk kontrolleri tamamlanmıştır.

Türkiye İçin Ulaştırma Çok-Yıllı Eylem Programı (MAAP-T) dâhilinde Eylem-3 Erişilebilir ve Kapsayıcı Ulaştırma eylem alanı için 81 İl Belediyesine hitaben açılan Proje Teklif Çağrısının idari ve uygunluk kontrolleri tamamlanmış olup sonuçlara http://op.udhb.gov.tr/tr/yayinlar/resmi-belgeler adresinden ulaşabilirsiniz.

İlçe Belediyeleri ve Eylem-3 kapsamında değerlendirilemeyen projeler (AUS projeleri*, terminal yapımı vb.) idari ve uygunluk şartlarını sağlayamamıştır. Liste dışında kalan Belediyelerimize resmi yazıyla bildirim yapılacaktır.