Genel Müdürlüğümüzden Brüksel’de Önemli Ziyaretler! - - Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı
Logo

Genel Müdürlüğümüzden Brüksel’de Önemli Ziyaretler!

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ve Program Otoritesi Başkanı Sn. Burak AYKAN başkanlığında bir heyet ile Brüksel’de bir dizi temas gerçekleştirildi.

3-4 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan ziyarette Avrupa Komisyonunun Çevre, Denizcilik ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü, Hareketlilik ve Ulaştırma Genel Müdürlüğü ile Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yapıldı.

Görüşmelerde Ulaştırma mevzuatımızı AB müktesebatı ile uyumlaştırma çalışmalarında yol gösterici çıktılar alacağımız ATLAS projemizle ilgili istişarede bulunuldu.

Çevre, Denizcilik ve Balıkçılık Genel Müdürlüğünde Sn. Genel Müdür Charlina VITCHEVA ve uzmanları ile denizcilik alanındaki politikalarımız ve önceliklerimiz görüşülerek önümüzdeki dönemdeki olası iş birliklerimiz ele alındı.

Hareketlilik ve Ulaştırma Genel Müdürlüğünde Sn. Genel Müdür Henrik HOLOLEO ve ekibi ile Bakanlığımızın 2053 vizyonuna yönelik ulaştırma alanındaki yatırımlarımız ile politika önceliklerimiz ve küresel lojistik koridorları açısından ülkemizin önemi görüşüldü. Bakanlığımız ile AB arasında ulaştırma alanındaki iş birliğimizi artırma yönündeki kararlılığımız ortaya konuldu.

Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğünde Sn. Genel Müdür Maciej POPOWSKI ile yapıla üst düzey görüşmede ulaştırma sektöründe ülkemizin kazanımları, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki Bakanlığımız çalışmaları ile Küresel Geçit gibi küresel girişimlere yaklaşımımız ele alındı.

Ayrıca, toplantının akabinde AB Yatırımları Dairesi Başkanı Sn. Dr. Tijen İĞCİ başkanlığında yaptığımız görüşmede USOP kapsamında devam eden projelerimize, IPA-I ve IPA-II dönemi kazanımlarımıza ve IPA III için hazırlıklarımıza ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Fotoğraflar